ลองทำ!!เข็มทิศ!!ด้วยวัสดุหาง่ายๆตามป่าที่ทำให้เราไม่หลงป่า ช่วยกลับบ้านได้.

ลองทำ!!เข็มทิศ!!ด้วยวัสดุหาง่ายๆตามป่าที่ทำให้เราไม่หลงป่า ช่วยกลับบ้านได้.

   การทำเข็มทิศด้วยวัสดุที่หาได้ตามป่าหรือในตัวเรายามจำเป็นอาจช่วยเราได้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ทำให้เราไม่หลงป่า ช่วยกลับบ้านได้

เพาะถูกวิธี ได้ผล 100 % เพาะเมล็ดมะเขือเทศเชอรี บอกสูตรเพาะ ดินเพาะ สูตร...

เพาะถูกวิธี ได้ผล 100 % เพาะเมล็ดมะเขือเทศเชอรี บอกสูตรเพาะ ดินเพาะ สูตรปุ๋ย

      

สูตรเพาะมะเขือเทศเชอรี เพาะถูกวิธีได้ผลผลิตดีกำไรงามงาม สร้างรายได้มากกว่าแสน ให้เกษตรกรได้ผลผลิตร้อยเปอร์เช็นต์ โดย.สมพร อะนันเอื้อ id line.0849352744


เพาะถูกวิธี ได้ผล 100 % เพาะเมล็ดมะเขือเทศเชอรี บอกสูตรเพาะ ดินเพาะ สูตร...

เพาะถูกวิธี ได้ผล 100 % เพาะเมล็ดมะเขือเทศเชอรี บอกสูตรเพาะ ดินเพาะ สูตรปุ๋ย

      

สูตรเพาะมะเขือเทศเชอรี เพาะถูกวิธีได้ผลผลิตดีกำไรงามงาม สร้างรายได้มากกว่าแสน ให้เกษตรกรได้ผลผลิตร้อยเปอร์เช็นต์ โดย.สมพร อะนันเอื้อ id line.0849352744


แตงโมไร้เมล็ด ตอน.3 การปลูก สูตรใส่ปุ๋ย ให้น้ำ บำรุง แต่งยอด

แตงโมไร้เมล็ด ตอน.3 การปลูก สูตรใส่ปุ๋ย ให้น้ำ บำรุง แต่งยอด

        

การปลูกแตงโมไร้เมล็ด มาดูวิธีการปลูก สูตรใส่ปุ๋ย การให้น้ำ บำรุงดูแล รวมถึงการแต่งยอด ปุ๋ยจะใช้ทั้งปุ๋ยคอก หรือ มูลสุกร และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 และ ใช้แคลเชียมบำรุงเถา แตงโมไร้เมล็ดเป็นพืชเถาโตเร็ว 65 วันก็เก็บผลผลิตขายได้เลย